Råderetten

Boligindretning optager mange danskere, og idéer
og muligheder for at forandre boligerne synes
uendelige.
Råderetten giver lejerne, som har lyst til
at forbedre eller ændre deres almene bolig, mulighed
for det. Om det er små justeringer eller store
ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for
lejeren, er op til den enkelte.
Råderetten giver nu lejeren i en almen bolig:
• Større frihed til at bestemme over egen bolig
• Flere muligheder for at præge boligen efter egne
ønsker og behov
Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv
bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger
for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Du kan se mere under den enkelte afdeling samt i pjecen Råderetten som kan ses her