Forsikringer

Som beboer i lejebolig bør du i lighed med beboere i ejerbolig selv forsikre din husstand. De vigtigste forsikringer for dig/jer er indbo- og ansvarsforsikring.

En indboforsikring dækker alt det, du vil tage med dig, når du flytter, altså genstande der naturligt hører til i et hjem bl.a. møbler, tøj, cykel, tv, video og kontanter. Det gælder også hobbyudstyr, campingudstyr og haveredskaber. En indboforsikring dækker skade efter f.eks. brand, vand, tyveri, færdselsuheld og hærværk. Den dækker også, hvis du kommer til at skade en anden person eller ødelægger andres ting (ansvarsforsikringen)

Indbogenstande, der er lånt eller lejet, er også dækket. Men kun hvis en skade ikke allerede er dækket af ejerens egen forsikring.

Vær opmærksom på, at der er begrænsninger, når indbo opbevares i kælder-/loftsrum, udhuse/garager m.v.